Зустріч із Вікарієм Хустської Єпархії, Єпіскопом Угольським Симеоном

В умовах перманентної соціально-економічної та політико-ідеологічної кризи, яка супроводжує розвиток України протягом усього періоду незалежності, а також актуалізації проблеми соціальної й духовної апатії більшості громадян, саме релігія посідає місце домінантної ціннісної орієнтації суспільства.Роль церкви в політичних процесах – зокрема в контексті державотворення – часто є визначальною,і тут треба розглядати як об”єднавчий чинник у нестабільному суспільстві,у консолідації всіх регіонів України.Вплив православної та католицької церков в Україні здавна  був великим,священики цих конфесій мають вплив на різні сфери звичаєво-правової культури,та мають безпосереднє значення в житті громад.  Саме головною постаттю, яка виконувала основні функції взаємозв’язку між громадою і церквою та приймає вагому участь у громадському повсякденні безпосередньо є священик. Він має особливі права у різних сферах побутового життя громади: сімейних відносинах, вирішенні спірних питань,майнових справ, навіть, окремих аспектів судочинства тощо.  

Як позитивний  вплив церкви на сферу законодавчого регулювання слід відзначити перш за все моральний і гуманний вплив.Часом канонічні правила були регуляторами не тільки духовного життя,але й життя світського, побутового, шлюбно-сімейних відносин,звичаїв успадковування, інколи виникали суперечки між релігійними й світськими питаннями,а іноді сама громада сприяла утвердженню релігійних правил і своєю міцністю забезпечувала в необхідних випадках дієвість релігійних норм.Саме з приводу вищенаведеного ми запропонували зустрітитися із духовеством нашого краю,щоб дізнатися про те які кроки в цей важкий та складний для України час церква робить для об”єднання та консолідації нашого суспільства.Нещодавно така зустріч відбулася. Ми мали можливість поспілкуватися із вікарієм Хустської єпархії,єпіскопом Угольським Симеоном.Основною темою розмови стало питання долучення церкви до виховання молоді на основі християнських цінностей ,а також соціальна робота Церков ,яка має охоплювати всі сфери життєдіяльності людей(мотивація,виховання,освіта,професійна діяльність,родина,бізнес,культура) оскільки саме у соціальній сфері задовольняються життєві інтереси.Єпіскоп Симеон відмітив:” ..що соціалізація людини у контексті соціального вчення Церкви є не лише процесом  входження індивідуума до соціуму, а й засвоєнням соціального досвіду, закріпленого в богословських знаннях, традиції Церкви, у складній системі суспільних відносин. У цьому напрямі найважливішим завданням Церкви є формування особливої моделі християнської діяльності, виховання християнина, здатного до творчості, невпинного пізнання Волі Всевишнього Господа, конструктивного творення,  змінення світу в любові Божій, самовдосконалення та самореалізації у світлі Закону Божого”. 

Змінення суспільних відносин, соціальні перетворення є не лише економічною та політичною проблемою, а й насамперед духовно-моральною, психологічною проблемою. Перефразовуючи слова Святого Євангелія: «Ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки» (Лк. 5:37), то новий соціальний зміст не можна впакувати в старі соціальні форми.Наше суспільство повинно оволодіти сучасною доктриною соціального управління.Саме це має бути нашою національною ідеєю. На закінчення нашого спілкування Владика Семион запевнив,що на єпархальних зборах ,які будуть незабаром проведені ,ним буде проінформовано священиків про питання ,які розглядалися в ході зустрічі з активом Громадської організації “Народний контроль Закарпаття” ,для посилення роботи по вихованню молоді та сприяння врегулювання різного роду соціальних проблем.

Прес-служба Громадської організації “Народний контроль Закарпаття”