В ІНТЕРЕСАХ СВОЇХ ВИБОРЦІВ: ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН З МЕТОЮ ВИРІШЕННЯ ЇХ ПРОБЛЕМ

Шановне товариство, відповідно до постанови Берегівської ТВК 9 лютого 2021 року я приступив до повноважень депутата Берегівської районної ради.

З цього часу мною будуть здійснюватися постійні особисті прийоми громадян, об’єднання громадян, представників трудових колективів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, представників органів самоорганізації населення, розташованих на території Берегівського району.

Прийоми громадян будуть здійснюватися за адресою м.Виноградів вул.Миру,55 ,а також будуть здійснюватися виїзні прийоми по населених пунктах Берегівського району з метою підтримання постійного комунікаційного діалогу задля вирішення проблем виборців .

Основним завданням особистих прийомів є вивчення громадської думки, вивчення потреб територіальної громади Берегівського району, потреб населення та інформування про них Берегівську районну раду , Берегівську райдержадміністрацію та інші органи , які беруть безпосередню участь у їх вирішенні.

Також мені будуть допомагати мої помічники із числа членів Громадської організації “Народний контроль Закарпаття” ,які будуть працювати на громадських засадах.

Не рідше одного разу на півріччя я буду інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців.

Один раз на рік, буду звітуватися про свою роботу перед виборцями свого виборчого округу.

Федір Щубер -депутат Берегівської районної ради