Ігор Вантюх – керівник апарату Виноградвської райдержадміністрації повідомив про небажання Костелеба-Веремчук Н.Ю. Поширювати Інформацію про її заробітну плату.

Шановне товариство ГО “Народний контроль Закарпаття” 05.05.2019 року звернулася із інформаційним запитом в порядку Закону України “Про доступ до публічної інформації” до Виноградівської РДА про надання публічної інформації про суму заробітної плати в розрізі преміальних та інших начислень за січень -квітень 2019 року в.о.голови Виноградівської РДА п.Костелеба-Веремчук Н.Ю. 
Виноградівська РДА в особі керівника апарату Виноградівської РДА п.Вантюх І.В. за №Щ-211/03-1 від 13.05.2019 року надала відповідь в якій зазначено про небажання надавати інформацію про розмір своєї зарплати п.Костелеба-Веремчук Н.Ю. ,яка на даний час є в.о. голови Виноградівської РДА ,тобто є державним службовцем.

Відповідно до п.6 ст.14 Закону України “Про доступ до публічної інформації” зазначено,що розпорядники інформації зобов”язані надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.

Відповідно до п.2 ст.22 Закону України “Про доступ до публчної інформації” зазначено ,що відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається НЕПРАВОМІРНОЮ відмовою в наданні інформації.

З одного боку інформація щодо оплати праці відображає матеріальний стан особи, а рішенням Конституційного Суду від 20.01.2012 року № 2-рп/2012 інформацію про матеріальний стан віднесено до конфіденційної.

З іншого боку у цьому ж рішенні Конституційного Суду наголошено, що публічний характер суб’єктів владних повноважень та їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримки її авторитету у суспільстві.

Статтею 32 Закону України «Про оплату праці» не встановлено категоричної заборони надання відомостей стосовно оплати праці, навпаки нею передбачено, що такі відомості надаються будь-яким органам чи особам, щоправда, лише у випадках, передбачених законодавством. І чинне законодавство такі випадки передбачає.

Стаття 5 Закону України «Про захист персональних даних» говорить, що не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону «Про доступ до публічної інформації».

Остання у свою чергу визначає, що інформація щодо умов отримання бюджетних коштів, прізвищ, імен, по батькові фізичних осіб, які отримали ці кошти, може бути обмежена лише якщо її оприлюднення чи розголошення може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Окрім того, статтею 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що до інформації з обмеженим доступом не належать відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.

Ця стаття кореспондується зі статтею 60 Закону України «Про запобігання корупції», якою передбачено, що розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету державним службовцям не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом.

А відтак ми приходимо до висновку, що інформація щодо оплати праці в.о.голови Виноградівською РДА п.Костелеба-Веремчук Н.Ю. є відкритою і має бути надана на запит на інформацію .

Однак ,ми не розуміємо причин нахабної відмови в задоволенні запитуваної інформації .
Тому виникає питання: “Є що скривати?”

Громадська організація “Народний контроль Закарпаття” підготовила позов до Закарпатського окружного адміністративного суду про визнання бездіяльності Виноградівської РДА та зобов”язання надати інформацію про заробітну плату в.о. голови Виноградівської РДА п.Костелеба-Веремчук Н.Ю. за січень-квітень 2019 року.

На підставі наведеного,-

О Ф І Ц І Й Н Е З В Е Р Н Е Н Н Я:

Громадська організація “Народний контроль Закарпаття” звертається до мешканців Виноградівського району допомогти нам фінансово в частині сплати судового збору ,який має бути сплачений в день подачі позову.

Розмір судового збору в 2019 році становить для юридичної особи -2842 грн (дві вимоги).
Ми маємо знати ,які держслужбовці рисують собі заробітні плати за наш рахунок,як платників податків.

P.S. Якщо виявляться бажаючі допомогти нам в отриманні інформації про розмір заробітної плати в.о. голови Виноградівської РДА п.Костелеба-Веремчук Н.Ю. просимо грошеві кошти перерахувати на рахунок Громадської організації “Народний контроль Закарпаття” ,який вказfний в додатку до публікації.

Прес-служба Громадської організації “Народний контроль Закарпаття”