Громадська Організація “Народник Контроль Закарпаття” з 22 квітня 2019 року Розпочинає Громадський моніторинг судових засідань в Мукачівському міськрайонному суді

Шановне товариство Громадська організація “Народний контроль Закарпаття” із 22 квітня 2019 року розпочне здійснювати громадський та журналістський моніторинг метою визначення фактичного стану застосування чинного законодавства у сфері діяльності органів судової влади щодо здійснення правосуддя .
Оскільки моніторинг судових процесів є важливим, багатогранним інструментом підтримки судової реформи, він підвищує прозорість здійснення правосуддя.
Незалежний моніторинг судових процесів виявляє як слабкі, так і сильні сторони правосуддя, а також дає можливість розбити рекомендації щодо вдосконалення правозастосування, впровадження яких буде сприяти поліпшенню системи відправлення правосуддя, дотримання прав людини та принципу верховенства права.
Спостереження, звіти, реагування.
Моніторинг судових процесів передбачає використання методу спостережень, що полягає в отриманні даних спеціально підготовленими моніторами ГО”Народний контроль Закарпаття”, які під час судового засідання фіксують факти (дії чи бездіяльність суддів, учасників судового процесу, інші обставини перебігу судового засідання тощо) згідно зі спеціально розробленими звітами громадського засідателя, що складаються з певного переліку питань.
Звіти громадських спостерігачів піддаються аналізу, на підставі якого визначається форма реагування на виявлені порушення ‒ складання скарг (до голови суду, керівника апарату суду, членів Ради суддів України у Закарпатській області, територіального підрозділу державної судової адміністрації у Закарпатській області), розробка висновків щодо справедливості винесеного судом рішення, публікація у ЗМІ, соціальних мережах, написання відкритих листів, проведення виступів на телебаченні, організація вуличних протестів, винесення недовіри від громадськості тощо.

Принципи роботи Громадського моніторингу

Громадські спостерегачі(в статусі вільних слухачів) будують свою роботу на принципах:
– офіційності (завчасне сповіщення суду про дату проведення моніторингу),
– професійності (мають сертифікат щодо проходження базового теоретичного тренінгу у сфері судочинства),
– невтручання (уникнення будь-яких зовнішніх реакцій на перебіг судового процесу),
– безсторонності (утримання від висловлення підтримки якій-небудь стороні під час проведення моніторингу),
– конфіденційності (не розголошення конфіденційної інформації стосовно учасників судового процесу),
– поваги до суду (неухильне дотримання правил поведінки у приміщенні суду, зокрема, залі судового засідання).
Моніторинг судових процесів проводиться безпосередньо під час відкритих судових засідань у судах першої та апеляційної інстанцій Закарпатській області. Для проведення моніторингу формується група із декількох громадських спостерігачів (1-2 чоловік). Критеріями відбору громадських спостерігачів є мотивація до участі у моніторингу, відсутність конфлікту інтересів, наявність можливості систематичної участі у дослідженні протягом тривалого часу.
Про результати нашого моніторингу ми проінформуємо громадськість.

Прес-служба Громадської організації “Народний контроль Закарпаття”