Члени ГО “Народний Контроль Закарпаття” долучилися до участі у здійсненню правосуддя на Виноградівщині

В Україні триває процес проведення ряду демократичних реформ, серед яких значної уваги приділено судово-правовій реформі з метою реального забезпечення прав та свобод людини і громадянина.

 Відповідно до положень Концепції судово-правової реформи в Україні, головною метою реформи виступає реальне забезпечення самостійності та незалежності судових органів; реалізація демократичних ідей правосуддя, вироблених світовою наукою і практикою; гарантування права громадянина на розгляд його справи компетентним, незалежним і неупередженим судом у змагальному процесі.

Одним з важливих інструментаріїв у виконанні поставлених завдань є залучення пересічних громадян до розгляду разом з професійними суддями окремих категорій судових справ.

Конституція України гарантує, що народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

Так,сьогодні члени Громадської організації “Народний контроль Закарпаття” прийняли участь в судовому засіданні у статусі присяжних по розгляду клопотання директора Виноградівського дитячого будинку-інтернату щодо продовження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною.

По результатах судового розгляду прийнята ухвала щодо проведення судово-психіатричної експертизи.

Прес-служба Громадської організації “Народний контроль Закарпаття”